Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων και Στοιχείων

1)Προστασία προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του εγχώριου Δικαίου αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έως τώρα με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Νόμου 2819/2000. Ακολουθούνται επιπρόσθετα οι σχετικές διατάξεις και οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και του διαδικτύου, καθώς και της Ελληνικής Νομοθεσίας που δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως, ώστε να καλύπτει κάθε πιθανή περίπτωση, οι παρόντες όροι διατυπώνονται με κάθε επιφύλαξη. Η POWERHOSTING.GR φροντίζει να διατηρεί τους παρόντες όρους ενημερωμένους με τις ισχύουσες διατάξεις ή ρυθμίσεις και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους αυτούς μετά από ενημέρωση των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου και στα όρια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της POWERHOSTING.GR, δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί και να μην περιηγείται στο περιεχόμενο των σελίδων του ιστοτόπου. Ο επισκέπτης ευθύνεται επίσης για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή αναληθών ή ανακριβών στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση ή και εξαπάτηση που μπορεί να οδηγήσει τον προσβληθέντα σε ποινική δίωξη.
Για την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα της POWERHOSTING.GR και την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή,ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση φυσικού προσώπου, Έδρα επιχείρησης, ΤΚ, Τηλέφωνο, E-mail, Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη και Χώρα. Αν ο χρήστης καταχωρήσει κάποιο όνομα χώρου (domain name), μέρος των στοιχείων αυτών κοινοποιούνται στην αντίστοιχη Αρχή Διαχείρισης ονομάτων, δηλαδή στην Ε.Ε.Τ.Τ., στο Eurid και στον ICANN, μέσω της συνεργαζόμενης εταιρίας, Internetbs.bs και Namecheap.
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο. Η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

2. Ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης SSL

Αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα μας, όλοι οι εγγεγραμμένοι πελάτες καθώς και οι επισκέπτες της ιστοσελίδα μας μπορούν να απολαμβάνουν την πλοήγησή τους στη powerhosting.gr με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια καθώς χρησιμοποιούμε τις ποιο μοντέρνες τεχνολογίες ασφαλείας στο διαδίκτυο.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και εισάγετε δεδομένα στο powerhosting.gr, αυτά μεταδίδονται με κρυπτογράφηση SSL.

Η πράσινη κλειδαριά αναφέρεται σε ασφαλή διεύθυνση internet, όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται από τον υπολογιστή του χρήστη στο διαδίκτυο είναι κρυπτογραφημένα. Tο πρωτόκολλο ασφαλείας HTTPS που χρησιμοποιούμε στο powerhosting.gr είναι παγκοσμίως καθιερωμένο και ιδανικό για online τραπεζικές συναλλαγές.